בני נוער וכסף

בני נוער וכסף - כלכלה נכונה

יעוץ כלכלי, בני נוער וכסף

הטענה כי לבני נוער אין יכולות ניהול כלכלי, אינה נכונה. צעירים רבים הם יזמים גדולים בתחומים שונים ויש המקימים עסק בעודם בני נוער. נכון שלא מדובר על הרוב או על אחוז גבוה במיוחד אבל התופעה קיימת ובני נוער חשופים לה ומבינים לא מעט בתחום ניהול פיננסי. לבני נוער יש כיום כלים רבים שהם מקבלי של יעוץ כלכלי דרך האינטרנט. הם יודעים להשוות מחירים ולא רק להסתמך על המלצות החברים, יש להם הרבה זמן לגלוש ולבדוק גם דברים שאינם עבורם אלא עבור המשפחה שלהם ולסייע בנושא ניהול פיננסים של משק הבית.

ניהול כלכלי והגבלות פיננסיות על בני נוער

בני נוער מוגבלים בהרבה מקרים בכל הקשור בהתנהלות כספית, גם אישית וגם משפחתית. למרות שבני נוער נחשבים לכוח קנייה ענק הכוח הכספי נתון בשלב זה של חייהם בידי הוריהם והכסף ששייך להם אינו זמין לבני הנוער כפי שאולי היו רוצים. במשפחה ממוצעת מתנהלים קרבות מרים אודות הוצאות "חשובות" וחשובות פחות ועל ניהול כלכלי יעיל. בני נוער מעוניינים להוציא את הכסף שניתן להם על דברים "כייפים" ואינם חושבים על העתיד בשלב זה של חייהם. בשנים האחרונות ניתן לראות שינוי במגמה ויותר בני נוער לומדים להעריך את משמעות החיסכון וההשקעה הנבונה תוך ניהול כלכלי נבון של כספם גם אם זה רק לעתיד קצר של כמה שנים בודדות.

יעוץ כלכלי לבני נוער – השקעה בעתידם

אחת הצורות להחדיר למודעותם של בני הנוער את חשיבות הכסף היא על ידי קבלת יעוץ כלכלי. אין הכוונה ללמדם לכתוב תוכנית עסקית או לתת להם יעוץ כלכלי מקצועי, וגם לא ללמד אותם כיצד פותחים עסק חדש. מדובר על הקניית מושגים על ניהול פיננסי טוב, וחשיפתם לתקציב המשפחה וניהולו. בני נוער שנחשפים לצד הזה של ניהול כלכלי בשלב מוקדם, יהיו הרבה יותר מעורים בבניית תקציב מאוזן בהמשך.
בארה"ב בעקבות המיתון בתום העשור הקודם החלה להתגלות מגמה שבה ילדים ובני נוער לקחו ברצינות ניהול פיננסי נבון והשקיעו את מרבית הכסף שקיבלו בתוכניות חיסכון לעתיד ובמיוחד לרכישת השכלה גבוהה טובה. הנוער האמריקני עבר מלהוציא את הכסף כאן ועכשיו לחסכון לטווח בינוני מיוזמתם – ניהול פיננסי מבוקר ומבוגר.

ניהול כלכלי, בני נוער, כסף ועבודה

יותר ויותר בני נוער יוצאים לעבודה במהלך השנה מבלי שהדבר יפגע בלימודיהם. בארה"ב התופעה הולכת וגדלה מאז המיתון האחרון ובני נוער רבים מאמינים כי התנהלותם הנכונה במישור ניהול פיננסי היום, תביא להם פירות בעתיד ותשפר את רמת ההכנסה שלהם לעומת הוריהם עד פי שלושה! נראה כי בני הנוער באמריקה רציניים באשר ליכולתם לשפר את כלכלת אומתם והם מוכנים לעשות צעדים מעשיים בנוגע לכך.
גם בישראל נצפית מגמה של ניהול כלכלי מושכל יותר בקרב בני נוער ופחות הוצאות כספים של כאן ועכשיו. מהלך החיים השונה בארץ, המחייב שירות צבאי לפני לימודים וקריירה מגדיר את ההבדל בין הנוער האמריקני וזה הישראלי גם בתחום זה, אך למרות זאת המגמה כיום היא יותר לכוון של ניהול פיננסי יציב, חיסכון ועבודה גם בקרב בני נוער בארץ.

03-3726075